Aktuelt

Silsetfjellet.no

Illustrasjonsfoto

Publisert 1. mars 2021

Setervegen Stengt !


Setervegen er stengt ved bommen på Silset for ferdsel med motorkjøretøy. Årsaken er teleløsning og at veien derfor ikke tåler trafikk.

Det er også fortsatt fare for is.


Se utfyllende informasjon her.  


Vegåpning vil skje når forholdene tillater det.


Vegstyret

Oppdatert 1.3.21

Endring i bruken av ViPPS!


Det er desverre ikke lengre mulig å velge takst fra en meny i ViPPS. Hvordan betale veiavgift / fiskekort er beskrevet i "Priser - betaling"

..............................


Parkeringen nede på Silset driftes av Tor Arnfinn Silset. Også der skjer betaling pr. Vipps.

Det bes om at betaling for denne parkeringen ikke blandes sammen med Setervegen. 

Parkeringsavgift til Tor Arnfinn Silset skjer via Vipps,

på hans telefonnr. 99702252. 


God Tur !


Helsing grunneierne v. Lars Olav Høgset

Det blir


Grusing av Setervegen


tirsdag 18. august og onsdag 19. august, mellom 08:00 og 17:00. 


Det bes om at bruken av Setervegen begrenses til kun det aller mest nødvendige.

Det blir en del lastebiltrafikk.


Veistyret

Publisert 17. aug. 2020

Oppdatert 22. juni 2020

 VEKTRESTRIKSJONER


SETERVEGEN


Etter en god tørkeperiode åpnes det nå for kjøretøy med totalvekt inntil 20 tonn.

                   

Hvorfor nødvendig med

vektrestriksjoner ?   Se HER

Publisert 21.4.2020


Fortsatt snø i Kleiva,

og delvis helt ned til Kleivstua !!!


Setervegen vil fortsatt være

stengt nede ved bommen !


Vegåpning vil skje når forholdene tillater det.Vegstyret

Publisert 24. sept. 2019

Vegarbeid - vegstenging


Onsdag 25. sept 2019,  kl. 10:oo - 13:oo, 

stenges Setervegen v. Hegneshåjin, pga vegarbeid. 

Styret
Silsetvatnet - forbud mot fiske i 2019


Silsetvatnet vart i 2018 tappet helt ned pga. reparasjon av demningen.


Vi vet lite om hvordan fiskebestanden har klart seg, og innfører derfor forbud mot fiske i Silsetvatnet i 2019. Grunneierne vil likevel foreta litt prøvefiske for bedre å bestemme videre forvaltning. 


Fiske i Leikeså og Likjvatnet blir som tidligere år.  


Styret

Publisert 5. juni 2019

Publisert  12.4.19

Til brukere av Setervegen!


På grunn av mangel på P-plasser / snumuligheter, og for å spare vegen for ødeleggelse, er Setervegen desverre ikke åpen for allmenn ferdsel påska 2019.


For å være behjelpelig med transport, har Batnfjord Idrettslag fått dispensasjon til å bruke ATV fra Silset og fram til dit snøen ligger, og snøscooter videre til hyttene.


Grunneierne anbefaler alle med behov for transport av folk og varer, å kontakte idrettslaget på tlf.: 90643835.


God Påske !


Helsing grunneierne v. John Eikenæs  


Ny ferist !


Ny ferist i Bottenhågan i Kleiva åpnes for trafikk i uke 31   


Det bes om at det utvises forsiktighet ved passering.


   God tur !


            Vegstyret.

Publisert 29.7.18

Publisert 9.9.17

Silsetfjellet Utmarkslag


har tatt i bruk ViPPS mobilbetaling. 


Se "Priser -betaling".


.

Publisert 8.6.17

Grinder  -  båndtvang.


Det bes om at alle vegfarende lukker grinda v. Silsetvatnet og grinda for gående i Bottenhågan, etter seg.


Husk at hunder må holdes i bånd !


Mange takk !


Publisert 8.6.17


Silsetvatnet Rundt !


Gratis å kjøre Setervegen,

Søndag 18. juni 2017 fram til kl.15:oo.


God tur !


Hilsen styret for Setervegen

Publisert 8.6.2017

Vektrestriksjon.


Vektgrense på 4 t. tillatt totalvekt

oppheves.


Vektgrensen er for Setervegen er satt til

20 t. tillatt totalvekt medregnet evt.

tilhenger,med virkning fra 8.6.2017.

Publisert 10.10.2016


!!!  FARE FOR GLATT VEG  !!!


Setervegen er en veg for sommerhalvåret; påregn at det må tas spesielle hensyn både i tiden rundt sesongstart og sesongslutt,


Ved temperaturer under 0oC  må det forventes glatt veg, spesielt på steder med mye skygge.


Vurder forholdene   -   Kjør forsiktig.


All ferdsel på Setervegen skjer på eget ansvar.

Publisert 16.5.16

Internettsiden www.Silsetfjellet.no etableres.


Grunneierne har etablert internettportalen; www.silsetfjellet.no.


Nettstedet er en fellesportal for grunneiernes felles aktivitet i utmarka. Nettstedet skal inneholde informasjon av ulik art for brukerne av fjellet.


Det vil bli forsøkt å ha mest mulig oppdatert informasjon om aktuelle saker, som f.eks. vegstengning osv.